Zákaz testů

Testy byly obsahově adaptovanou formou licenčních testů USMLE I. (první stupeň testů pro studenty lékařských fakult ve Spojených Státech). Testy byly tři v průběhu dvou semestrů (obecná patologie, speciální I. a II.). Dosažené body se studenti dovídali ihned po skončení testu. Podle stanovených kriterií studenti, kteří dosáhli ve všech třech testech mimořádně dobrých výsledků, dostali na základě testu známku (A nebo B).

Testy byly studenty považovány za velmi obtížné. Počet studentů, kteří uspěli na základě testů, byl v naší části ročníku (125 studentů) mezi 25 a 30.

Součástí testů je systém na generování testu, míchání otázek, automatické vyhodnocování a další. Ukázka testu je dostupná zde.

Ačkoliv studijní řád povoluje udílení zkoušek na základě testů (a v některých předmětech se tak běžně děje), nám byly testy zakázány z důvodů, které nebyly nikdy jednoznačně vysvětleny:

Bez ohledu na skutečný důvod (záminka pro zpochybňování úrovně výuky na našem ústavu) byly následky jednoznačné: konec průběžné přípravy studentů a pokles zájmu o naše výukové atlasy (jak lze dokumentovat na statistice přístupu k serveru s atlasy).

O následcích zákazu testů (které nebyly v žádném rozporu se studijním řádem) jsem referoval na fakultní konferenci o studiu. Přednáška je zde.

Na základě stížnosti studentů na testy a výuku na našem ústavu (které jsem nikdy nedostal k nahlédnutí ani po několika urgencích) byl jmenován garantem výuky patologie profesor M. Hirt u Ústavu soudního lékařství.

Ukázka testu je zde. V~reálu byla pro každý den v~týdnu samostatná varianta a pořadí otázek bylo pro každého generované náhodně.