Jak garant vyhlašoval podmínky zkoušky

Ačkoliv dle studijního řádu musí být studenti seznámeni s podmínkami zkoušky před začátkem semestru, nijak to nevadilo prof. Hirtovi v opakovaných změnách a intervencích. Vzdor svým (jak udává jinde) čtyřicetiletým pedagogickým zkušenostem nebyl schopen dát definitivní verzi dohromady. Jeden z jeho metodických pokynů je například zde.

Zavádí testy u zkoušky v rozsahu požadovaném OPTIMEDem (tzn. pouze ty bazální, které si student bude pamatovat i po promoci), přičemž pochopitelně nic takového nebylo na jaře 2012 definované. Bohužel to zkazila proděkanka Táborská:

Vážený pane profesore,

navrhuji, aby studentům byla zaslána redukovaná verze, zásadně bez komentářů, zmínek o Optimedu, (oni dosud neví, co to je), budoucích plánech atd, v prvé řadě pouze informaci, jak bude probíhat zkouška. Naopak součástí informace musí být seznam otázek. Posílám svůj návrh na stručnou formulaci pro studenty, lze jej samozřejmě pozměnit. Na IS vystavím po té, co jej odsouhlasí oba přednostové, může tam být nějaká nepřesnost nemůžeme si dovolit to zítra zase měnit. Je na zvážení, zda kromě této krátké informace o tom, jak bude probíhat zkouška, mají studenti dostat ještě další informace pokud ano, volila bych podstatně stručnější variantu.

Zdraví
e.t.

Návrh prof. Táborské.

A výsledek je zde. Údaj o tom, že se oproti minulým ročníkům nic nemění je pro studenty, kteří zrovna neopakují ročník, jistě velmi přínosný, a pro ty druhé povzbudivý.

Jak jeden z proděkanů pro výuku požadoval více termínů pro studenty

Některým požadavkům vedení fakulty je skutečně těžké vyhovět. Komu není smysl celé této šikanózní akce jasný, by mohl mít problém pochopit následující výzvy profesora Štěrby jako reakce na stížnost studenta:

... problém jsme dnes osobně řešili s p. prof. Hirtem. Považujte prosím pokyn p. prof. Hirta navýšit počet termínů v červenci také za pokyn vedení fakulty. Je plně ve Vaší kompetenci, jak to organizačně na svém pracovišti zabezpečíte.

Tento student si celkem šestkrát změnil termín. A pochopitelně šest termínů svým kolegům obsadil. Více podrobností, další stížnosti a výzvy podobného charakteru jsou zde.