Tento projekt má vazby na projekt "Centrum interaktivních
a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky
a efektivní učení C-IME-SO" a projekt "OPTIMED -
optimalizovaná výuka všeobecného lékařství:
horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita
pro praxi", které jsou podávány v tomto kole výzvy a
jehož žadatelem je také Masarykova univerzita. V rámci
projektu  OPTIMED a C-IME-SO je rovněž inovován obor VL,
nicméně v jiných oblastech, než je tomu u předkládaného
projektu. Předkládaný projekt se zaměřuje pouze na
dílčí inovaci a realizované aktivity se nebudou překrývat
s aktivitami těchto projektů. Výstupy budou vždy důsledně
odděleny. Klíčové aktivity předkládaného projektu byly
zpracovány ve spolupráci s koordinátory projektů C-IME-SO a
OPTIMED tak, aby nedošlo k jejich překryvům, ale naopak aby
bylo dosaženo synergií mezi podávanými projekty MU. Díky
koordinaci jsou jejich cíle synergické a odborné zaměření
na cílové skupiny komplementární. Synergické aspekty se
pozitivně projeví v konkrétních případech  definovaných
ve výstupech projektů  na úrovni celé Masarykovy univerzity.