Vážený pane docente,
problém jsme dnes osobně řešili s
p. prof. Hirtem. Považujte prosím pokyn p. prof. Hirta
navýšit počet termínů v červenci také za pokyn vedení
fakulty. Je plně ve Vaší kompetenci, jak to organizačně
na svém pracovišti zabezpečíte.
s pozdravem
Jaroslav Štěrba


jfeit@ics.muni.cz

02.07.2012 08:06
	
Komu
	"Miroslav Hirt" 
Kopie
	jfeit@ics.muni.cz, osoucek@fnbrno.cz, "'jmayer
	jmayer'" , "'jsterb jsterb'"
	, ""'Eva Táborská'""
	
Předmět
	Re: zkušební termíny na patologii Bohunice

	
Vážený pane profesore,

jak jsem Vás již informoval, není navýšení termínů
v druhém červencovém týdnu možné (dovolené, současné
zkoušení na Pekařské, zástup na detašovaném pracovišti).
Bioptickou diagnostiku nelze přerušit ani odkládat a
pochybení může vést k následkům, které si na našem
ústavu nikdo nepřeje.

Co se zářijových termínů týče, tam nevidím žádný problém.
Počet zkoušených v již otevřených termínech lze navýšit
na 10 a je možné další dny podle potřeby přidat.

Počet termínů v letošním roce byl - a jak jistě víte
po mém velkém úsilí - dostatečný. To, že studenti nevyužijí
nabídku a mají sklon si zkoušky odkládat je běžný jev.
Část termínů tak zůstala nevyužita (což je rovněž běžné).

Červencových termínů je 35. V minulém roce jich bylo
vypsáno 10 (přišlo 9), v roce 2010 24 (přišlo 18). Tyto
údaje jsou snadno dohledatelné v IS MUNI.

S pozdravy
Josef Feit

> Vážený pane docente, a vážený pane asistente,
>
> množí se mi žádosti studentů a možno by to bylo vhodné už formulovat jako
> stížnosti na nedostatečnou kapacitu červencových a zářijových zkušebních
> termínů na patologii v Bohunicích. Už vážně nevím, jak dále postupovat a
> proto Vás prosím, opravdu prosím (!!!), zvyšte kapacitu vypsaných termínů
> na
> dvojnásobek tedy z 5 na 10.
>
> Chápejte, že odvolávání se na jakékoliv důvody, např. provozní nejsou
> akceptovatelné.
>
> zdraví
>
> M. Hirt
>
>
>
>