-----Original Message-----
From: osoucek@fnbrno.cz [mailto:osoucek@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, August 02, 2012 9:16 AM
To: Miroslav Hirt
Cc: Josef Feit; Mayer; jsterb@fnbrno.cz; Táborská Eva; v.valek@fnbrno.cz;
lkren@fnbrno.cz
Subject: Odp: termíny zkoušek na UPA Bohunice

Vážený pane garante,

ve Vámi nařízených termínech se jako examinátor za ÚPA zúčastní MUDr. Leoš
Křen, Ph.D, zastupujícím examinátorem bude doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Žádám Vás touto cestou o upřesnění mechanismu vypsání termínů do IS (kdy
mají být termíny do IS vypsány, od kdy má být přihlašování zpřístupněno
atd.), a dále upozorňuji, že je nezbytně nutné pro průběh praktické zkoušky
u studentů, kteří případně praktickou zkoušku dosud nemají absolvovanou,
zajistit PC s CD mechanikou nebo USB portem (zkoušení probíhá ze sady
digitalizovaných preparátů).

Dovolím si v této souvislosti nicméně připomenout, že ze strany ÚPA byla
opakovaně deklarována možnost bezproblémového navýšení kapacity zkušebních
termínů v podzimní části zkouškového období, viz např. Vaše elektronická
korespondence s přednostou ÚPA ze dne 2.7.2012, cituji:

"...co se zářijových termínů týče, tam nevidím žádný problém. Počet
zkoušených v již  otevřených termínech lze navýšit na 10 a je možné další
dny podle potřeby přidat.

Počet termínů v letošním roce byl - a jak jistě víte po mém velkém úsilí -
dostatečný. To, že studenti nevyužijí nabídku a mají sklon si zkoušky
odkládat je běžný jev. Část termínů tak zůstala nevyužita (což je rovněž
běžné).

Červencových termínů je 35. V minulém roce jich bylo vypsáno 10 (přišlo 9),
v roce 2010 24 (přišlo 18). Tyto údaje jsou snadno dohledatelné v IS MUNI.

S pozdravy
Josef Feit..."

Žádám Vás proto, abyste do budoucna upustil od zavádějících výroků typu
"...nastalou situaci považuji nejenom za krajně nestandardní, ale za
naprosto extrémně ostudné řešení této dlouho probíhající studijní krize ve
výuce patologie na LF MU..." Za nestandardní lze jistě považovat Váš
požadavek na místo konání zkoušky (ÚSL) a nutnost přítomnosti dvou
examinátorů s vědeckou hodností alespoň CSc., nebo Ph.D ve Vámi nařízených
termínech. Vzhledem k přislíbenému navýšení termínů dle potřeby z naší
strany nevidíme k takto formulovaným požadavkům relevantní důvod.

S pozdravem MUDr. Souček, ÚPA FN Brno