Vážený pane docente,

Z pověření děkana Lékařské fakulty MU si Vás dovoluji
obeznámit s obsahem stížnosti podané profesorem Hirtem, o
kterou jste žádal. Vzhledem k tomu, že se text dopisu týkal
i jiných záležitostí, přeposílám vám přesný přepis
části dopisu, která se týkala předmětné stížnosti.

S pozdravem


Michal Koščík
Právní oddělení LF MU
Kamenice 5 625 00 Brno-Bohunice


-----Original Message-----
From: Josef Feit [mailto:jfeit@ics.muni.cz] 
Sent: Tuesday, December 18, 2012 11:37 PM
To: jmayer@fnbrno.cz; koscik@med.muni.cz; msterba@med.muni.cz; Eva Táborská
Subject: stiznost prof. Hirta

Vážený pane děkane,

dne 3.12. jsem od Vás dostal doporučený dopis s údajnou
přílohou, ve kterém se odvoláváte na stížnosti garanta
výuky patologie na mne a snad i na mé spolupracovníky.

Přílohu (stížnost) však dopis neobsahoval. Žádal
jsem Vás o tuto přílohu ihned e-mailem a následovně i
dopisem, který moje sekretářka osobně doručila na Váš
sekretariát.

Do dnešního dne (14 dnů) jsem žádnou stížnost
neobdržel. Nemohu na ni tedy nijak reagovat.

Podobným způsobem jsem žádal prof. Štěrbu (30. ledna 2012)
a později i Vás (25. března 2012) o předání údajných
stížností studentů na výuku na našem ústavu. Žádnou
odpověď jsem nedostal a s žádnými stížnostmi jsem
seznámen nebyl. Ani ankety pořádané naším ústavem
k výuce ani oficiální ankety na IS MUNI stížnosti
neobsahují.

Domnívám se, že mám právo být s těmito stížnostmi
seznámen, zejména pokud se z těchto stížností vyvozují
pracovně právní důsledky a požaduje se po mně, abych se
k těmto stížnostem vyjadřoval.

S pozdravy a díky
Josef Feit