Vážený pane profesore,

jak jsem Vás již informoval, není navýšení termínů
v druhém červencovém týdnu možné (dovolené, současné
zkoušení na Pekařské, zástup na detašovaném pracovišti).
Bioptickou diagnostiku nelze přerušit ani odkládat a
pochybení může vést k následkům, které si na našem
ústavu nikdo nepřeje.

Co se zářijových termínů týče, tam nevidím žádný problém.
Počet zkoušených v již otevřených termínech lze navýšit
na 10 a je možné další dny podle potřeby přidat.

Počet termínů v letošním roce byl - a jak jistě víte
po mém velkém úsilí - dostatečný. To, že studenti nevyužijí
nabídku a mají sklon si zkoušky odkládat je běžný jev.
Část termínů tak zůstala nevyužita (což je rovněž běžné).

Červencových termínů je 35. V minulém roce jich bylo
vypsáno 10 (přišlo 9), v roce 2010 24 (přišlo 18). Tyto
údaje jsou snadno dohledatelné v IS MUNI.

S pozdravy
Josef Feit