Spectabilis, vážený pane děkane,
ač nerad Vás musím informovat, že v mnou určeném období od 26.4. do
4.5.2012 nebyli schopni přednostové ústavů patologické anatomie vypracovat
pro letní semestr 2012 seznam zkušebních termínů se jmény příslušných
examinátorů. Ani po urgencích, ve kterých byla lhůta prodloužena do
dnešního dne, tj. 7.5.2012, seznam neexistuje. Paní prof. Hermanová
předložila svůj návrh mně i p. doc. Feitovi obratem , ale pan doc. Feit
zareagoval poprvé až v pátek 4.5.2012 po pracovní době, ale naprosto bez
jakýchkoliv konzultací s prof. Hermanovou. Až po mých ostrých výtkách
začal s prof. Hermanovou komunikovat v sobotu dopoledne. Celou sobotu,
neděli i dnešní ráno probíhala téměř zuřivá telefonická a mailová
korespondence ve snaze termíny domluvit, ale při sebelepší vůli to možné
není. Pokud byste požadoval kompletní korespondenci, mezi mnou, prof.
Hermanovou a doc. Feitem, zašlu Vám ji obratem. V současné době, pouze na
zorientování Vám přikládám poslední mail p. prof. Hermanové (viz níže).
Je mi naprosto jasné, že pokud bych termíny nařídil direktivně proti vůli
byť i jen jednoho z přednostů, tak v praxi se systém zhroutí téměř
okamžitě. Důvodů by se zajisté našlo dost a i já bych je vymyslel tak, aby
všechny komplikace vypadaly jako náhoda, nebo dokonce špatné vedení ze
strany garanta.
Vážený pane děkane, obávám se, že vzhledem k množícím se dotazům studentů,
je třeba tuto situaci velmi urgentně a hlavně radikálně řešit, neboť hrozí
bezprostřední nebezpečí kolapsu samotné výuky patologie na LF MU.

V hluboké úctě
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
garant předmětu patologie

na vědomí:
prof. Táborská
prof. Štěrba
prof. Válek
prof. Hermanová
doc. Feit
MUC. Halaj
MUC. PospíšilPříloha mail prof. Hermanové:
Vážený pane profesore,
 obracím se na Vás se žádostí o urgentní řešení problémů s vypsáním
zkušebních termínů pro
 studenty 3. ročníku všeobecného lékařství. V souladu s vašimi pokyny jsem
bezprostředně
 po Vaší výzvě poslala doc. Feitovi ke schválení/připomínkování návrh
zkušebních termínů
 na I. PAÚ (se standardním počtem termínů a jejich kapacitou vycházející z
dlouholeté
 zkušenosti z práce na obou ústavech a s požadavkem vyslání v každém
zkouškovém termínu 1
 spoluexaminátora). Ve stanoveném termínu, t.j. do 4.5.2012, vůbec
nereagoval (ani na
 následující 2 maily s doplňujícími návrhy). V sobotu 5.5. mi doc. Feit
zaslal mail s návrhy, které byly z mojí strany z provozních a personálních
důvodů neakceptovatelné (z nejdůležitějších: zkoušení na ÚPA 5x týdně s
účastí 2 spoluexaminátorů prakticky po dobu celého zkouškového období, po
3.7. odmítnutí vyslání spoluexaminátorů na I. PAÚ, což by vedlo ke zkrácení
zkouškového období studentů I. PAÚ o 10 dní) a moje návrhy na konsensuální
řešení byly akceptovány po složité mailové komunikace jen částečně a
neřešily nejzávažnější problémy (o detailech jste byl průběžně informován).
 V této fázi považuji dohodu a konsensus s doc. Feitem za nemožný.
Žádám tímto Vás jako garanta oboru případně vedení LF o direktivní
stanovení zkušebních termínů tak, aby počet zkušebních termínů a jejich
kapacita byla pro oba ústavy shodná a byly rovnoměrně
 rozloženy v průběhu celého zkouškového období (t.j. na obou ústavech do
13. 7. 2012), současně s respektováním nutnosti zajištění provozu na obou
ústavech a zkoušení stomatologů na I. PAÚ.
  S pozdravem
  Markéta Hermanová