Opakuji znovu, jestli nebudu mít do pondělka do 13:00 definitivní a
závazný seznam zkušebních termínů včetně examinátorů, budu nucen
oznámit vedení školy, že odmítám za průběh zkoušek z patologie v
letním semestru 2012 odpovědnost. Předpokládám, že si všichni
uvědomujeme, že by to muselo být hodnoceno jako selhání organizace
výuky na LF MU.

M. Hirt