Předpokládám, že se postaráš, aby do pondělka do 13:00
hod. byla tabulka kompletní k předání na děkanát. To je
definitivní termín!!!

Opakuji, že kombinovat a vybírat examinátory já
nebudu!!! Domluvte se s I. PAÚ a začněte už konečně
trochu spolupracovat.

Netuším, kde je pořád problém. Vypsání termínů
je otázka plánovacího kalendáře, tužky a několika
desítek vteřin až několika minut. Pokud se má zkoušení
koordinovat na dvou ústavech tak, aby to vyhovovalo oběma
včetně zajištěného ostatního provozu, přidá se k tomu
telefon nebo mail, a proto se může příprava termínů
prodloužit na několik desítek minut. Pokud by to mělo trvat
déle, považoval bych to u habilitovaného a dlouholetého
zkušeného přednosty za schválnost.

A dále bych chtěl upozornit, že nějaké,
Tebou stále avizované komplikace, nelze v žádném případě
připustit. Zkoušky musí probíhat naprosto bezproblémově,
aby studenti nebyli nijak stresovaní.  Určitě víš, že za
problémy s přítomností examinátorů u zkoušky nemůže
nést plnou zodpovědnost nikdo jiný, než jejich nadřízený,
což je přednosta ústavu!!!

M.Quoting "Josef Feit" :

> Ahoj,
>
> do seznamu jsem dopsal jména zkoušejících.
>
> Ti, kteří nezkouší, jsou k dispozici k poslání na Pekařskou.
> Pokud se na Pekařské nebude zkoušet dostatečný počet studentů,
> bude jistě možné snížit počet vyslaných na jednoho. To platí
> i naopak. Přesný počet studentů není znám nikdy předem, protože
> se často odhlašují den před zkouškou.
> Proto je nutné upřesnění den nebo dva před termínem zkoušky.
>
>> do pátku 4.5.2012 jste měli s I. PAÚ zkoordinovat termíny zkoušek a
>> seznam mi poslat k uveřejnění pro studenty. Je pátek pozdě odpoledne a
>> Ty posíláš návrh, zdůrazňuji nezkoordinovaný návrh mně. To si vážně
>> myslíš, že to budu dělat za Vás???
>
> Přikládám tabulku se seznamem examinátorů s doplněnými jmény
> našich zkoušejících.
>
>> Takže v pondělí odpoledne chci mít na stole seznam termínů a u každého
>> bude ZÁVAZNĚ !!! jméno konkrétního examinátora, jednoho z každého ústavu.
>
> Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit provoz ústavu, nelze
> vyloučit změny a různé komplikace - s tím je nutné počítat.
>
> S pozdravy
> P
>----------------------------------------------------------------
Webmail FNUSA.CZ