Předpokládám, že zkouškové termíny patologie na
I. PAÚ jsou již definitivně vyřešeny a budou ještě dnes
uveřejněny na IS MUNI.

Zbývá zkompletovat termíny na UPA Bohunice. V příloze
jsem vypracoval tabulku se sumarizovanými požadavky
doc. Feita. Prosím tedy obě strany o připomínky.

M. Hirt