Já pořád doufám, že si ze mne nikdo nedělá legraci. V tabulce examinátorů
mohou být přece uvedeni jenom ti, pro které byla děkanem udělena výjimka, a
to jsou z UPA Bohunice:

MUDr. Ondřej Souček
MUDr. Leoš Křen, PhD
MUDr. Zdeněk Pavlovský 

Nikdo jiný!!!!
Prosím po podrobnější prostudování Zápisu z porady proděkanů č. 12, ze dne
16.4.2012. 

Tabulka proto tomu musí odpovídat. Žádám tedy o přepracování.

M.Hirt