08.03.2012 14:26

Spectabilis vážený pane děkane, vážená paní proděkanko, vážený pane
proděkane, vážený pane předsedo předmětové sekce,
dovolte, abych Vás seznámil se stavem, v jakém se v současné době nacházejí
práce na úpravě poměrů ve výuce a zkoušení patologie na naší LF.

1.           Jako největší nedostatek ve výuce, na který si studenti
stěžovali, byl pasivní přístup studentů k tělům zemřelých v Bohunicích.
Situace byla vyřešena tak, že od pondělka se na patologii v Bohunicích
pitvá.

2.           Jako největší nedostatek ve zkoušení, na který si studenti
stěžovali, byl nesrovnatelný rozdíl v přístupu a metodice zkoušení na obou
ústavech. Aby byla metoda zkoušení závazně jednotná, byl vypracován postup,
jak by měla již v tomto semestru zkouška z patologie vypadat. Pokyn je
konzultován jak s vedením I. PAÚ (sv. Anna, přednostka prof. Hermanová),
tak i s ÚPA (Bohunice, zástupce dr. Křen). Dále byl tento metodický postup
(pokyn) konzultován a odsouhlasen i vedením studentské komory AS (MUC.
Halaj). Podrobnosti najdete v příloze.
Pokud budou pokračovat problémy ve výuce zahraničních studentů, budeme
situaci řešit samostatně.

Srdečně zdraví
Miroslav Hirt
(See attached file: Metodický pokyn pro zkoušení patologie.docx)