Vážená paní profesorko, vážený pane docente,

v důsledku písemné oficiální stížnosti Studentské komory
AS LF a MU, která je v podstatě mířená na mou neschopnost
zajistit dostatek zkušebních termínů na UPA Bohunice,
jsem byl nucen přistoupit k vypsání dalších termínů
pro tyto studenty. Jedná se prozatím o úterý 28.8. a
čtvrtek 30.8.2012, každý po 5ti lidech. V případě zájmu a
naplnění kapacity budou vypsány termíny další. Zkoušení
v těchto dvou termínech bude probíhat za mého osobního
dozoru na ÚSL Brno, Tvrdého 2a.

Nařizuji proto, aby mi obratem byl z každého ústavu oznámen
pro tyto termíny jeden zkoušející ze seznamu jmenovaných
děkanem LF MU. Naprosto nezbytnou podmínkou je habilitace,
nebo alespoň CSc., nebo Ph.D. Pokud do dvou dnů, tedy do
čtvrtka 2.8.2012 jako přednostové ústavů (či zástupci)
nebudete schopni nahlásit závazně jména zkoušejících a
jejich náhradníků, vyhledám v seznamech vhodné kandidáty
sám a z moci garanta oboru jim to nařídím.

Zároveň Vám sděluji, že nastalou situaci považuji nejenom
za krajně nestandardní, ale za naprosto extrémně ostudné
řešení této dlouho probíhající studijní krize ve výuce
patologie na LF MU.

 

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

garant oboru patologie