Vážení kolegové,
vzhledem k tomu, že se počínají množit stížnosti a na organizaci zkoušek z
patologie, bylo by velice vhodné, kdyby každý z Vás, kdo je s vypsanými termíny
nespokojen , mne mailem informoval o důvodech. Na základě těchto Vašich podnětů
se pokusíme situaci napravit.
Miroslav Hirt
garant předmětu patologie
hirt@fnusa.cz

A, M(učo 359139); LF M-VL VL [sem 6, roč 3] (skupina 1)
A, H(učo 199351); LF M-VL VL [sem 6, roč 3] (skupina 1)
A P, I C (učo 255444); LF M-VL VLA [sem 6, roč 3] (skupina
... (sezam všech studentů ročníku včetně cizinců)