Vážení,

- společné zkoušení se týká pouze studentů VL v českém jazyce, my vyučujeme
130 těchto studentů, ÚPA 127 (vše dohledatelné v is.muni). Nevím, kde doc. 
Feit přišel k číslu 160, pravděpodobně započítal zahraniční, ale těch se
společné zkoušení netýká a měli by mít vypsány separátně termíny.

- termínů navrhl prof. Hirt 17, s maximálním počtem 12 lidí na termín (t.j. 
12x17=204 míst), viz mail prof. Hirta, ve kterých nám tabulku k vyplnění
zaslal.

- v přehledu spoluexaminátorů z ÚPA jsou lidé, kteří nejsou schválenými
examinátory (konkrétně Kyclová, Mazanec)

- stále opakuji, že počet a kapacita termínů a ukončení zkouškového musí být
stejné pro oba ústavy vzhledem k stejnému počtu studentů. Tento princip je
třeba akceptovat a navystavovat všechny zúčastněné nepravdivým a zkresleným
informacím např. o počtu studentů!!!!

Žádám garanta, prof. Válka a proděkany o stanovisko a jasné pokyny.

S pozdravem

Markéta Hemranová