Vážení,

dovoluji si požádat o konsensus a vzhledem k poměrnému
rozložení počtu studentů na obou ústavech o stejný
počet vypsaných zkušebních termínů a dnů na obou
ústavech. Vzhledem k naší kapacitě opravdu nejsme schopni
vyslat každý den na ÚPA 2 druhoatestované zkoušející
(na jednání, která proběhla se vždy mluvilo o 1
spoluexaminátorovi na termín, ve výzvě garanta je toto
také jasně specifikováno; navíc je zde můj návrh na
paralelní zkoušení tak, aby na 2. ústav byl vyslán ve
zkušebním termínu vždy jen 1 zkoušející, což na obou
stranách usnadní zajištění provozu). Navrhuji konsensus a
vypsání 3 zkouškových termínů (tak jak bylo v minulosti
zvykem)  každý týden (s vyjímkou červencového týdne,
kde jsou svátky (tam např. 1-2 termíny), počet 10 studentů
na termín můžeme například navýšit v předpokládaně
exponovaných termínech v polovině června např. na
12) do konce zkouškového období tedy do 13.7. (termín
16. 7. jsme ochotni zrušit a místo toho přidat termín
v předchozím týdnu podle dohody). Musíme mít totiž
i prostor na termíny pro zubaře a zahraniční studenty
(opět včetně zubařů). Rozhodně není akceptovatelné,
aby poslední termín, na který je ÚPA schopna na I. PAÚ
poslat zkoušející byl 3.7. Poslední červencový
termín by měl být přibližně shodně ± 1 den, jinak
by to mohlo být považováno za znevýhodnění studentů
I. PAÚ. Dovoluji si Vás požádat o přehodnocení návrhu a
přijetí konsensu. Garanta oboru žádám o jeho  stanovisko
a případně specifikaci požadavků na počet a kapacitu
termínů.
S pozdravem
Markéta Hermanová