Vážený pane docente,

bezprostředně po výzvě prof. Hirta jsem Vám minulý týden
poslala návrh zkušebních termínů na I. PAÚ a následně
2 další maily s doplňujícími návrhy k připomínkám
či schválení. Do dnešního dne jsem neobdržela žádnou
Vaši odpověď/reakci a současně mi žádný váš návrh
termínů na ÚPA zaslán nebyl. Vzhledem k výzvě prof. Hirta
si Vás dovoluji požádat o zaslání návrhu termínů a
zkoušejících na ÚPA tak, aby mohl být doplněn seznam
spoluexaminátorů z I. PAÚ. Současně si Vás dovoluji
požádat, abyste respektoval naše možnosti a fakt, že i
my musíme zajistit provoz (a současně zkoušení studentů
stomatologie) a jsme schopni vyslat po 1 spoluexaminátorovi
maximálně 3x týdně (jinými slovy s vás dovoluji požádat
o obdobný návrh cca 3 termínů týdně (což pokud se
nemýlím byla v minulosti běžná praxe na obou ústavech)
s možností případného paralelního zkoušení tak, aby
bylo možné vše zvládnout s účastí 1 spoluexaminátora
z 2. ústavu v daný den, viz moje předchozí návrhy).

S pozdravem

Markéta Hermanová