"Miroslav Hirt"                        

Komu 
         
09.05.2012 06:48 
Kopie 
  ,       
  ,     
  ,       
  ,      
  ,      
  , Milan 
  Pospíšil <259041@mail.muni.cz> 

Předmět zkoušení patologie       

Vážený pan
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
UPA LF MU

Vážený pane docente,
dal jsem Vám termín do pátku 4. 5. 2012, abyste mi po konzultacích s I. PAÚ
předložili seznam zkušebních termínů z patologie včetně examinátorů z obou
ústavů. Tento termín Vám byl prodloužen do pondělí 7 5. 2012. Dnes je
středa a já seznam nemám, ačkoliv prof. Hermanová zareagovala po mé žádosti
již téměř před 14 dny obratem. Naprosto otevřeně Vás informuji, že jsem
byl, ač velmi nerad, nucen o Vašem přístupu informovat vedení školy, neboť
se za této situace nemohu, jako garant, za zdárný průběh výuky a zkoušení
předmětu patologie na LF MU, ručit. V důsledku této naprosto bezprecedentní
situace Vás upozorňuji, že velmi vážně zvažuji možnost, s Vámi, jak
zkoušejícím v letním termínu 2012, nepočítat.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
garant oboru patologie


na vědomí:
prof. Mayer
prof. Táborská
prof. Štěrba
prof. Válek
prof. Hermanová
MUC. Halaj
MUC. Pospíšil