Vážení,

> vzhledem k nutnosti respektovat i provoz I.PAÚ včetně zkoušení zubařů
> navrhuji následující konsensuální řešení:

Provoz na ÚPA je objemem dvojnásobný ve srovnání s provozem
na I.PAÚ a máme dvě detašovaná pracoviště. Souběžně se zkoušením
studentů všeobecného lékařství probíhají zkoušky bakalářského
směru. Zahraničních studentů je u nás několikanásobně více
než na I. PAÚ.

Jak je z tabulek patrné, náš ústav plně respektoval veškeré
požadavky I. PAÚ na termíny, které vypsali a odesílá tam
spoluzkoušející. Problém s dovolenými v červencovém týdnu byl
řešen jmenováním dalších zkoušejících.

Od samotného začátku této dlouhé diskuse se nejedná o nic
jiného, než aby garant prof. Hirt a prof. Hermanová respektovali
obdobným způsobem termíny, které chceme pro naše studenty
vypsat. Jedná se o deset termínů. Vzhledem k tomu, že na
I. PAÚ je jmenováno celkem devět [chyba: sedm, doplněno Feit]
zkoušejících, nemůže vyslání
zkoušejícího žádným způsobem ohrozit zkoušení či provoz
ústavu (u nás zvládáme totéž ve čtyřech lidech, dodatečně
jsme žádali o jmenování dvou dalších).

Jedná se z převážné části o termíny červnové, tedy bez
provozních problémů způsobených výběrem dovolených.

Není mi jasné, jakým způsobem zaměstnanci LF na I. PAÚ
tedy realizují svůj pracovní úvazek vůči fakultě,
pokud se nemohou uvolnit na cca půldenní zkoušení
více než 2x za měsíc.

Počet našich zkušebních termínů letos je stejný jako loni.
Vzhledem k počtu studentů námi požadovaný počet odpovídá
doporučení prof. Táborské a proto nevidíme důvod na něm
nic měnit.

V případě, že redukci schválí garant předmětu, jsme ochotni
se vzdát jednoho nebo i dvou termínů v týdnu 9. - 13. 7.
Výběr vynechaných termínů ponecháme na garantovi předmětu
nebo prof. Hermanové. O tomto požadavku budeme studenty
informovat v případě, že se ukáže, že termínů je málo.
V žádném případě však nesouhlasíme s redukcí termínů do
3.7. včetně.

Pokud některý den dojde k situaci, že budou přihlášeni
pouze studenti vyučovaní v anglickém jazyce, dáme okamžitě
vědět a spoluzkoušející nebude muset chodit. Podobně
při převaze cizojazyčných studentů lze pořadí studentů
upravit tak, aby spoluzkoušející přišel víceméně jen
na zkoušku česky vyučovaných studentů (na začátku nebo
na konci zkoušení).

Obecně však máme se smíšeným zkoušením dobré zkušenosti.
Česky vyučovaní studenti totiž na cizince pohlíží s jistou
nedůvěrou, která je posilována izolovaným zkoušením. Při
společném zkoušení vidí, že znalosti cizinců nejsou tak
odlišné, jak mají sklon předpokládat.

Žádám tedy o ev. úpravu červencových termínů a doplnění
jmen vyslaných zkoušejících pro termíny zbývající dle tabulky
publikované prof. Hirtem ve čtvrtek 10.5. mezi 14:00 - 14:30.

Odklady vyhlášení termínů pro naše studenty, blokované I. ÚPA,
studenty našeho ústavu nepřípustným způsobem znevýhodňuje.
Zkoušení by mělo probíhat rovným a spravedlivým způsobem pro
všechny.

S pozdravy
Josef Feit