Vážení kolegové,

posílám doplněné tabulky.
Všechny požadavky na vyslané spoluzkoušející z 1.PAU jsme splnili.

Tabulky, které jsme obdrželi, však nejsou kompletní. Podle našeho
rozpisu otevíráme 190 zkušebních termínů. V tabulkách je však
prostor jen pro 120 termínů, což je pro 160 studentů málo.

Přikládáme proto další tabulku, která vychází z našeho rozpisu
zkušebních termínů, které garant výuky prof. Hirt i prof. Hermanová
dostali dne 5. 5. 2012. Žádáme, aby byly doplněny o vyslaného
zkoušejícího ve smyslu dohody z jednání s p. děkanem dne 9. května 2012.

Vzhledem k tomu, že se zkouškové období rychle blíží, domníváme
se, že s ohledem na studenty by nebylo dobré zveřejnění termínů
dále odkládat.

S pozdravy
Josef Feit