Vážení,

Vzhledem k tomu, že postačí vyslat jen jednoho
examinátora, upravil jsem v tom smyslu tabulku.
Proto bylo možné v den, kdy jsem mimo Brno,
navýšit počet zkoušených na 10 (12.6.).

Navrhujeme tedy 190 zkušebních termínů.
Upravenou tabulku přikládám.

Ve dnech 9 - 13. 7. nemůžeme vyslat zkoušejícího.
Podle návrhu z I. ústavu byl pro tento týden dán
požadavek na jeden den - 10.7. Z provozních důvodů
jsme přesunuli - a nebylo to jednoduché - výběr
dovolených na tento týden tak, abychom byli
po zbytek zkouškového období k dispozici a mohli
zkušební termíny pokrýt. 10.7. byl tedy JEDINÝ
termín z celého zkouškového období, který jsme
neakceptovali. To kompenzujeme vypsáním dostatečného
množství termínů jiných.
V případě potřeby je možné vyslat zkoušejícího
i ve dnech 4.,5., 6. července, čímž je možné
dostatečným způsobem navýšit počty termínů I. ústavu.

Řešení prázdninového provozu není jednoduchá
záležitost, a to i vzhledem k provozu detašovaných
pracovišť, kde msí již předem být naplánována
adekvátní náhrada.

Josef Feit