Vážení,

termíny, které jsme dostali od prof. Hermanové v tabulce
jsme zapracovali do našeho rozpisu a až na dva, kterým
se přizpůsobit nemůžeme, jsme je v celém rozsahu akceptovali.
Z naší strany tedy žádný problém nevidím. Jejich požadavky
na vyslání zkoušejícího z našeho ústavu jsme respektovali.
Žádáme tedy o obdobný postoj od ústavu na Pekařské.

Pokud z celkového počtu devíti zkoušejících jsou schopni
poslat týdně jenom tři, není mi jasné, proč je neustále
podsouvána snaha o vyvolávání problémů mně.

> A dále bych chtěl upozornit, že nějaké, Tebou stále avizované
> komplikace, nelze v žádném případě připustit. Zkoušky musí probíhat
> naprosto bezproblémově, aby studenti nebyli nijak stresovaní.
> Určitě víš, že za problémy s přítomností examinátorů u zkoušky nemůže
> nést plnou zodpovědnost nikdo jiný, než jejich nadřízený, což je
> přednosta ústavu!!!

Zodpovědnost za průběh zkoušek mohu přijmout jen do výše
mých pravomocí jejich průběh ovlivnit. Dále musí být zajištěn
provoz - tak, jak jsem již psal.

Tabulka, kterou posílám, obsahuje termíny, které jsme
schopni v současné situaci studentům nabídnout. Jedná
se o 22 termínů, což je více než nabízí Pekařská.

Opakuji znovu, že žádné problémy z naší strany nikde nevidím.

Josef Feit