Vážení,

náplň studia včetně obsahu praktických cvičení i zkouškové termíny jsou na
našem ústavu společné již několik let. S tím byli seznámeni všichni
účastníci jednání o výuce letos na jaře a nebyly proti tomu žádné námitky.
Se souhrným způsobem zkoušení a počtem termínů pro námi vyučované studenty
souhlasil při včerejším jednání pan děkan.

Do čísla 160 jsou tedy započítáni studetni v ČJ, anglickém a repetenti
(počet bude spíše o něco vyšší).

Termíny ke zkouškám jsou voleny s ohledem na možnosti provozu na obou
ústavech. Je nutné zohlednit zdravotnický provoz na ÚPA stejně jako byl
zohledněn provoz I. PAÚ.

Studenti zubního lékařství jsou vyučováni pouze na I. PAÚ a jejich výuka je
adekvátně dotována počtem pracovních úvazků.

Při včerejším jednání s p. děkanem jsme navrhli zvýšení počtu examinátorů o
dr. Kyclovou a Mazance, abychom mohli vyhovět požadavku 1. PAÚ na zkušební
termíny na začátku července.
Pan děkan nám přislíbil jmenování dalších examinátorů a obdržel písemnou
žádost o jejich jmenování. Naprosto nevidím důvod, proč kvůli této věci
(která nastane až za dva měsíce) neustále odkládat vyhlášení zkušebních
termínů. Je evidentní, že se jedná pouze o ustavičnou snahu situaci
komplikovat.

Vzhledem k tomu, že jsme *všechny* požadavky na zkušební termíny 1. PAU
repektovali, očekáváme, že stejným způsobem nám v poskytování vyslaných
examinátorů vyjde vstříc i I. PAÚ.

Podotýkám, že námi požadovaný počet zkušebních termínů je naprosto stejný,
jako byl v minulém školním roce.

S pozdravy
Josef Feit