No na to se dá pouze velmi obtížně něco říct. Já opravdu nevím, proč u sv.
Anny jde všechno téměř obratem, a v Bohunicích jsou problémy na hranicích
často až existenčních. A to byly oba ústavy o žádostech studentů informovány
naprosto stejně, stejným mailem, ve stejnou dobu.
M.H.

-----Original Message-----
From: jfeit@ics.muni.cz [mailto:jfeit@ics.muni.cz] 
Sent: Monday, May 21, 2012 1:59 PM
To: Miroslav Hirt
Cc: jfeit@ics.muni.cz; marketa.hermanova@fnusa.cz; matej.halaj@gmail.com;
"Milan Pospíšil"; v.valek@fnbrno.cz; jsterb@fnbrno.cz; jmayer@fnbrno.cz;
"''Eva Táborská'"'""; osoucek@fnbrno.cz; Zambo Iva MUDr.;
zpavlovsky@fnbrno.cz
Subject: Re: zkoušení patologie

> V důsledku množících se stížností studentů na nedostatek míst v 
> červencových zkouškových termínech z patologie, nařizuji navýšení 
> počtu studentů v každém z červencových termínů na dvojnásobek, tj. 10. 
> Odblokování pro přihlášky bude dnes v pondělí 21.5.2012 v 17:00 hod.


S ohledem na naše provozní možnosti:
nezávazně potvrzujeme termíny 2. a 3. července
po ověření provozních možností termíny uvolníme,
nejdříve zítra po poledni.

Zvýšení počtu termínů nebo zkoušených studentů
ve druhém červencovém týdnu možné není, vzhledem
již hotovému rozpisu dovolených, který vyplývá
z dohody o zkouškových termínech mezi oběma ústavy.

O termínech proběhla dosti rozsáhlá diskuse v minulých
mailech. O provozních možnostech ÚPA jste dostatečně informován.

Vzhledem k tomu, že kromě dvou zkoušejících budou
v týdnu od 9 - 13. přítomni pouze tři druhoatestovaní
lékaři za plného provozu na třech pracovištích,
není možné současně zajistit zkoušení deseti studentů
a peroperační a všeobecnou bioptickou diagnostiku
pro celou FN Brno.


S pozdravy
Josef Feit